HDMI kabel

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er et heldigitalt lyd- og bildegrensesnitt som er i stand til å sende ukomprimerte datastrømmer. HDMI er forenlig med HDCP DRM-teknologien. HDMI gir et grensesnitt mellom en hvilken som helst kompatibel digital lyd- og bildekilde. F.eks:
  • Blu-ray/DVD-spiller
  • PC
  • Spillkonsoll
  • Hjemmekino/forsterker