HDMI kabel

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er et heldigitalt lyd- og bildegrensesnitt som er i stand til å sende ukomprimerte datastrømmer. HDMI er forenlig med HDCP DRM-teknologien. HDMI gir et grensesnitt mellom en hvilken som helst kompatibel digital lyd- og bildekilde. F.eks:
  • Blu-ray/DVD-spiller
  • PC
  • Spillkonsoll
  • Hjemmekino/forsterker

VGA kabel

VGA (Video Graphics Array) er en grafikkstandard for datamaskiner som først ble markedsført av IBM i 1987. VGA inngår i en familie sammen med tidigere grafikkstandarder som den til stor del er bakoverkompatibel med. VGA kan ses som en forbedring av sine forgjengere EGA (Enhanced Graphics Adapter) og CGA (Color Graphics Adapter). SVGA (SuperVGA) er en utvidelse av VGA, og er en standard fra VESA istedenfor IBM.

DVI kabel

Digital Visual Interface (DVI) er et standard grensesnitt for overføring av videosignaler til en digital fremviser. Kom på markedet i 1999.

Overføringen kan f.eks. være fra et skjermkort i en PC til en LCD-skjerm, eller en digital videoprojektor.

Standarden ble utviklet av industrikonsortiet The Digital Display Working Group (DDWG). Den er delvis kompatibel med HDMI-standarden. I løpet av 2015 vil de fleste skjermkortprodusenter ha utfaset tilkoblinger som DVI og eldre analoge videostandarder som VGA, S-Video og komposittvideo. Nyere universelle digitale videostandarder som HDMI og DisplayPort vil bli de eneste tilkoblingsmuligheter.

DVI standarder:

  • DVI-A inneholder bare analoge signaler.
  • DVI-D inneholder bare digitale signaler.
  • SDVI-I inneholder både digitale signaler og analoge RGB-signaler, og kan derfor med en enkel overgangskontakt kobles til en VGA-skjerm (analog skjerm).

 
Det digitale signalet er det samme som benyttes for bildeoverføring i HDMI, derfor kan man i de tilfeller der enheten er HDCP-kompatibel bruke en kabel med HDMI fra avspillerenheten til en visningsenhet med DVI-D eller DVI-I. HDMI har imidlertid også overføring av lyd digitalt i samme kabel, det mister man med en slik overgang.

DisplayPort (DP) kabel

DisplayPort er et digitalt skjermgrensesnitt som er utviklet av Dell og standardisert av Video Electronics Standards Association (VESA). Grensesnittet blir primært brukt for å knytte en videokilde til en skjermenhet slik som en dataskjerm, selv om den også kan overføre audioteknologi, USB og andre former for data.[1]

VESA er konstruert for å erstatte VGA, DVI og FPD-Link, og er bakoverkompatibel med VGA, DVI og HDMI gjennom bruken av hunn- og hannkjønnsplugger.

Standarden ble lansert i mai 2006.

Denne kabelen er ikke blitt veldig mye brukt, men det hender jeg kommer borti utstyr som bruker den.